Klassieke Massage

Klassieke massage geeft de mogelijkheid om te voelen wat er afspeelt in het lichaam.

Door middel van ontspannende effleurage (strijkingen) kunt u voelen waar het lichaam zich goed of minder goed kan ontspannen. Door deze bewustwording creëert u de mogelijkheid om zelf balans terug te vinden. 

Door deze techniek te intergreren in de behandeling komt er Oxytocine vrij en kan het parasympathische zenuwstelsel beter functioneren zodat het herstellend vermogen optimaal is.

Oxytocine heeft een modulerende werking op de HPA-as en leidt tot een verminderde productie van ACTH en cortisol. Naast een verminderde pijn gevoeligheid en een mild sedatie effect, heeft oxytocine ook een bloeddrukverlagend effect en stimuleert het de wondgenezing. Het metabolisme verschuift onder invloed van oxytocine van overleven naar een herstelmodus waarbij de energie geïnvesteerd wordt in opslag van voedingsstoffen, groei en genezing.